Konstituerande styrelsemöte

Styrelse 2022

Den 3 mars hölls årets konstituerande styrelsemöte och därefter ett ordinarie styrelsemöte

Ordförande Catharina Arvidsson

Sekreterare Mats Gustafsson

Kassör Anette Ohlqvist

Ledamöter: Hjördis Löfroth, Leif Sjögren och Linda Pettersson.