Kontakt

VTI/SGI Konstförening
Olaus Magnusväg 35
58195 LINKÖPING

E-post: catharina.arvidsson@vti.se
Plusgiro: 648294-7

Styrelse

 • Anette Ohlqvist
  Kassör

 • Catharina Arvidsson
  Ordförande

 • Mats Gustafsson
  Sekreterare

 • Linda Pettersson
  Ledamot

 • Leif Sjögren
  Ledamot

 • Hjördis Löfroth
  Ledamot