Medlem

Som medlem i vår förening får du en massa spännande saker. Bland annat deltar du i vårt årliga konstlotteri. Konsten i lotteriet köps in med hjälp av våra medlemsavgifter. Medlemsavgift 350 kr, Plusgiro är 648294-7
Betala med Swish, skanna QR koden.

Skicka ditt namn och din e-postadress till Anette Ohlqvist så lägger hon till dig som medlem,  e-post till Anette är anette.ohlqvist@vti.se