Om

Den 4 november 1981 bildades VTI:s konstförening. Med tiden har SGI anslutit sig och föreningen kallas därför VTI:s och SGI:s konstförening.
VTI är Statens väg och transportforskningsinstitut med huvudkontor i Linköping och filialer i Stockholm, Göteborg och Lund.
SGI är Statens geotekniska institut med huvudkontor i Linköping och filialer i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Här kan du läsa konstföreningens stadgar.